Thursday, December 09, 2004

Anugerah DATUK Selangor

Sultan Selangor, membuat keputusan yang bijak apabila mengumumkan bahawa hanya seramai 22 orang yang akan menerima anugerah Datuk sempena dengan keputeraan beliau tahun ini. Langkah ini adalah bagi menjaga kualiti anugerah tersebut yang sepatutnya diberikan kepada mereka yang layak sahaja.

Ini bertepatan dengan hasrat rakyat yang ingin melihat anugerah tersebut dipelihara sebaik mungkin untuk memastikan hanya mereka yang benar-benar layak sahaja diberikan anugerah tersebut. Sumbangan mereka yang menerima anugerah tersebut mestilah sumbangan yang bukan calang-calang kepada rakyat, bangsa, negeri dan negara. Ianya perlu dilihat sebagai pengiktirafan terhadap sumbangan berkenaan dan kesediaan penerimanya untuk terus menyumbang idea dan tenaga untuk kesejahteraan semua dan bukannya sebagai satu lambang untuk bermegah-megah dari segi protokol dan keuntungan perniagaan semata-mata.

Adalah diharapkan, langkah yang diambil oleh Sultan Selangor ini memberi mesej kepada negeri-negeri lain berkaitan dengan anugerah bergelar Datuk ini. Apa yang penting ialah kualiti penerima berkenaan dan bukannya kuantiti.

Tahniah Tuanku Sultan.

No comments: