Friday, December 10, 2004

Bahasa Melayu di PBT

Ketua Setiausaha Negara, Tan Sri Samsudin Othman menegur Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) atas kegagalan mereka untuk menggunakan Bahasa Melayu yang betul, indah dan berkualiti sebagaimana yang termaktub di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976.

Ini bukanlah satu isu yang baru. Tidak berapa lama dahulu timbul perdebatan hangat berkaitan dengan penggunaan bahasa di Putrajaya yang mendewa-dewakan Bahasa Inggeris dengan 'memelayukan' ejaan bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu untuk digunakan di Putrajaya. Yang paling jelas adalah perkataan 'Presint' yang tidak pernah ada dalam kamus Bahasa Melayu tetapi telah diterima pakai dengan meluas di Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Putrajaya. Polemik yang timbul mengundang perdebatan daripada pakar bahasa dan ahli politik. Namun polemik ini kemudiannya senyap begitu sahaja oleh kerana 'keputusan' yang telah dibuat tidak boleh dicabar lagi hatta daripada Dewan Bahasa dan Pustaka sekali pun.

Keperihatinan Tan Sri KSN terhadap perkara ini memang wajar dipandang dengan serius oleh semua pihak dan memerlukan kekuatan di kalangan pegawai-pegawai tinggi Kerajaan sendiri untuk memastikan ianya dilaksanakan dengan berkesan. Ini adalah kerana PBT-PBT ini diketuai oleh pegawai kerajaan dari kalangan Pegawai Tadbir dan Diplomatik (PTD) yang sewajarnya menterjemahkan hasrat KSN dan memastikan penggunaan bahasa Melayu yang betul di kuatkuasakan di kawasan jagaan mereka.

Setelah 46 tahun merdeka masalah ini masih lagi belum dapat di atasi dengan berkesan sebenarnya. Masalah sebenarnya bukan sahaja kesalahan dari segi nahu dan keindahan bahasa itu sendiri tetapi penggunaan bahasa-bahasa lain secara berleluasa sehingga mengenepikan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi yang telah ditetapkan di dalam Akta Kerajaan Tempatan 1976. Bukanlah sesatu yang asing untuk kita melihat papan tanda perniagaan, poster, iklan, pelekat dan pelbagai media promosi di mana-mana PBT di negara ini yang mengenepikan bahasa Melayu dan menggunakan tatabahasa yang salah.

Kesilapan ini terletak di tangan PBT yang bertanggungjawab untuk memproses dan meluluskan penggunaan bahan-bahan berkenaan. Perkara ini wajar dijadikan sebagai satu penunjuk aras (key performance indicator) kakitangan terbabit di dalam menjalankan tugas yang dipertanggungjawabkan kepada mereka di PBT-PBT yang diselia oleh mereka.

No comments: